Dziś jest
PL EN DE UK LT

Komunikat. Ważne - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu » Przedszkole Miejskie "Niezapominajka" w Orzyszu

Komunikat. Ważne

W związku z komunikatem Ministra Zdrowia Przedszkole Miejskie w Orzyszu i Żłobek Miejski w Orzyszu zostają nadal zamknięte do 16 kwietnia 2021 r.

W tym czasie placówki (przedszkole/żłobek) są zobowiązane do zapewnienia opieki i zajęć: 

1)  dzieciom, których rodzice: 

- są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

- realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

- wykonują działania ratownicze,

- są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

- są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

- są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek, 

2) dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy przedszkola).

 

Wniosek o zapewnienie opieki i zajęć należy złożyć w sekretariacie Zespołu (przy ul. Wojska Polskiego 12 lub Os. Robotnicze 11) albo na adres e-mail: zsp@orzysz.pl 

W sytuacjach wątpliwych proszę o kontakt telefoniczny nr tel. 609 227 024. 

 

Kraszewski Bogdan

dyrektor ZS-P w Orzyszu 

 

Drukuj | Wyślij znajomym | 2021-04-09 13:35 | Bogdan Kraszewski

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too