Dziś jest
PL EN DE UK LT

...Z prac między Sesjami za okres od 26 listopada do 22 grudnia 2020 r. - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska » Z prac między sesjami

...Z prac między Sesjami za okres od 26 listopada do 22 grudnia 2020 r.

5 grudnia - wspólnie z Burmistrzem Orzysza oraz Radnymi Haliną Mikucką oraz Zbigniewem Książek, rodzinie z Orzysza, przekazaliśmy szlachetną paczkę od Rady i Burmistrza Orzysza.

7 grudnia – uczestniczyłam w nagraniu dot. otwarcia biblioteki POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu mieszczącej się w Ratuszu.

8 grudnia -  razem z Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim przekazaliśmy środki czystości ze świątecznej zbiórki mieszkańców w ramach pomocy dla hospicjum dziecięcego w Olsztynie. Akcję zorganizował 15 Mazurski Batalion Saperów w Orzyszu.

9 grudnia – wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Rady Zbigniewem Krawczyk i Zbigniewem Książek nagraliśmy życzenia świąteczne od Rady dla mieszkańców.

14 grudnia - złożyłam interpelację do Burmistrza Orzysza o postawienie przy Ratuszu serca na plastikowe nakrętki o większej pojemności, mniejsze zaproponowałam, aby ustawić na ul. Wojska Polskiego. Ponadto zwróciłam się też z prośbą o ustawienie w Orzyszu pojemnika na zużyte baterie.

15 grudnia – odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym ustalono plan pracy na 2021 rok.

16 grudnia – spotkała się Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy, aby przygotować plan pracy na 2021 rok.

18 grudnia – odbyły się dwa posiedzenia Komisja Gospodarczo – Finansowa, Inwestycji oraz Po-rządku Publicznego;
- pierwsze posiedzenie odbyło się  w celu wypracowania opinii zbiorczej o projekcie budżetu na 2021 rok. W spotkaniu uczestniczyli także: Burmistrz Orzysza, Skarbnik Gminy, Przewodniczący Ra-dy oraz Komisji;
- na następnym spotkaniu Komisja Gospodarczo – Finansowej ustaliła tematykę spotkań na następ-ny rok oraz opiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

Tego samego dnia spotkali się członkowie Komisji Rewizyjnej, aby dokonać sprawozdania z rocznej pracy oraz ustalić zagadnienia do planu pracy na 2021 rok.

19 grudnia – odbyło się Orzyskie Spotkanie Opłatkowe, w którym oprócz mnie uczestniczyli Radni: Halina Mikucka, Dorota Sienkiewicz, Ewa Stankiewicz, Zbigniew Książek, Andrzej Rogiński, Krzysztof Grądzki oraz Dariusz Kizling.

22 grudnia  - wspólnie z Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim udaliśmy się do 15 Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu z okazji 25-lecia batalionu.

W okresie międzysesyjnym zgłosiłam:

  • nieświecące lampy na ul. Wojska Polskiego 72 i ul. Mickiewicza naprzeciwko supermarketu;
  • na prośbę mieszkańców zasygnalizowałam nieporządek na ul. Osiedle Robotniczym przy pojemniku na odzież używaną.

Radni pełnili dyżury według ustalonego harmonogramu.

Przewodnicząca Rady
/-/  Anna Pilarczyk

 

Drukuj | Wyślij znajomym | 2021-02-26 12:59 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too