Dziś jest
PL EN DE UK LT

...Z prac między Sesjami za okres od 27 sierpnia do 30 września 2020 r. - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska » Z prac między sesjami

...Z prac między Sesjami za okres od 27 sierpnia do 30 września 2020 r.

1 września – spotkaliśmy się pod Pomnikiem 1920 i złożyliśmy hołd wszystkim, którzy walczyli
i zginęli w obronie Ojczyzny w czasie II wojny światowej.

3 września - podczas symbolicznych obchodów Święta Plonów razem z Panem Burmistrzem Zbigniewem Włodkowskim wręczyliśmy nagrody w konkursie „ Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”.

11 września -  w Ratuszu odbyła się Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa z udziałem Marszałka Gustawa Marka Brzezina oraz wielu znakomitych gości. Wśród przybyłych byli również Radni ze mną na czele: Zbigniew Książek, Dariusz Kizling, Andrzej Rogiński, Ewa Stankiewicz, Dominika Zaremba, Adam Zaremba. Podczas uroczystości wręczony został dla nadkom. Grzegorza Kobeszko  tytuł „Zasłużony dla Gminy Orzysz” oraz dokonano odsłonięcia Galerii Zasłużonych Dla Gminy Orzysz.

22 września – Radna Dorota Sienkiewicz brała udział w debacie oświatowej  w ramach Projektu Vulkan kompetencji w Warmińsko - Mazurskich samorządach.

23 września
– Andrzej Rogiński Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego poprowadził wspólne posiedzenie Stałych Komisji, na którym dokonano analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Ponadto Radni opiniowali projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

24 września – Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Krzysztofa Grądzkiego przeprowadziła kontrolę przebiegu wykonania budżetu gminy Orzysz wraz z kształtowaniem się wieloletniej pro-gnozy finansowej i wykonaniem planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku.

25 września – Radny Andrzej Rogiński reprezentował Radę Miejską na obchodach Święta Szkoły oraz Ślubowaniu uczniów I klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrówce. Uroczystość odbyła się w Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Radna Dorota Sienkiewicz  ponowiła wniosek o zamontowanie barierek oraz progów zwalniających przy Szkole Podstawowej na Osiedlu Robotniczym w Orzyszu. Zwróciła się o wsparcie, ponieważ wcześniej złożona petycja do Radnych powiatu nie przyniosła oczekiwanego efektu, a mieszkańcy nadal zgłaszają problem z samochodami szybko przejeżdżającymi przy szkole stwarzając zagrożenie dla dzieci i ich opiekunów.

W tym miesiącu odbywały się zebrania sołeckie, w których uczestniczyli Radni:
Dariusz Kizling uczestniczył w zebraniach w sołectwach: Czarne, Odoje i Grądy.
Adam Myka uczestniczył w zebraniach wiejskich we wsiach: Wierzbiny, Strzelniki, Rostki Skomackie, Klusy i Ogródek.
Andrzej Rogiński uczestniczył w zebraniach sołectw: Grzegorze, Mikosze, Mikosze Osada, Gaudynki, Szwejkówko.

Radni pełnili dyżury według ustalonego harmonogramu.

Przewodnicząca Rady
/-/  Anna Pilarczyk


Drukuj | Wyślij znajomym | 2021-02-26 12:39 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too