Dziś jest
PL EN DE UK LT

...Z prac między Sesjami za okres od 28 maja do 30 czerwca 2020 r. - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska » Z prac między sesjami

...Z prac między Sesjami za okres od 28 maja do 30 czerwca 2020 r.


29 maja i 1 czerwca – Krzysztof Grądzki poprowadził spotkanie Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniu Radni rozpatrzyli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Orzysz wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu za rok 2019. Po zakończonych pracach Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Orzysza za 2019 r.

19 czerwca – Radna Halina Mikucka reprezentowała Radę uczestnicząc w uroczystej mszy świętej w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Orzyszu, podczas której wprowadzony został nowy proboszcz.

19 czerwca
– razem z Zastępcą Zbigniewem Książkiem przekazaliśmy życzenia od Rady z okazji 30-lecia posługi kapłańskiej księdza proboszcza Romana Szewczyka  i 10-lecia posługi księdza wikarego Michała Hańczyca z parafii Matki Bożej Szkaplerznej.

21 czerwca – obserwowałam zmagania zawodników III Mazurskich Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym na jeziorze Orzysz i wspólnie z Burmistrzem Orzysza wręczałam nagrody zwycięzcom. W zawodach uczestniczył Radny Zbigniew Jasiński

21 czerwca – Radne Halina Mikucka i Dorota Sienkiewicz uczestniczyła w uroczystości z okazji jubileuszy posługi kapłańskiej: 30-lecia księdza proboszcza Romana Szewczyka  i 10-lecia księdza wikarego Michała Hańczyca z parafii Matki Bożej Szkaplerznej.

22 czerwca – spotkałam się z mieszkańcami miejscowości Grądy Podmiejskie, którzy poprosili o złożenie zapytania o możliwość zamontowania lamp oświetleniowych na drodze gminnej prowadzącej do ich posesji.

24 czerwca – Andrzej Rogiński Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego poprowadził wspólne posiedzenie Stałych Komisji. Radni analizowali zagadnienia dotyczące sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2019, w celu przygotowania do absolutorium dla Burmistrza. Ponadto Komisje opiniowały projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

26 czerwca – wraz z Burmistrzem brałam udział w nagraniu filmu z podziękowaniami za życzenia dla miast partnerskich w związku z obchodami 295 rocznicy nadania praw miejskich dla Orzysza.

Radni zgłosili:
Dariusz Kizling zgłosił:
- do poprawy drogę gruntową w Odojach w kierunku działek rekreacyjnych, a następnie wzdłuż tych działek powracająca do drogi powiatowej;
- w Gminie Orzysz krąży informacja, że odbyło się referendum w spr. drogi S16. Po odsłuchaniu Mazurskiej Debaty można wnioskować, że takimi nieprawidłowymi danymi posługuje się GDDKiA.
Adam Myka zgłosił:
- zły stan mostku na ul. Leśnej (zarwana jezdnia i wystające z niej elementy);
- zalegające od dłuższego czasu gabaryty przy ul. Ełckiej 28.
Halina Mikucka zgłosiła:
- problem nadal stających na ul. Kolejowej garaży drewnianych, pomimo, że po-wstały nowe, murowane.
Zgłosiłam  potrzebę zamontowania lamp oświetleniowych na Grądach Podmiejskich na drodze do znajdujących się tam posesji.

Radni pełnili dyżury według ustalonego harmonogramu.

Przewodnicząca Rady
  /-/  Anna PilarczykDrukuj | Wyślij znajomym | 2021-02-26 12:17 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too