Dziś jest
PL EN DE UK LT

Nabór na stanowisko głównego księgowego - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Informator » Informacje i wydarzenia
reklama

Wiadomość archiwalna

Archiwum

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2098 w Bemowie Piskim ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego wojskowej jednostki budżetowej – na umowę o pracę na czas zastępstwa (docelowo na czas nieokreślony).

GŁÓWNYM KSIĘGOWYM MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA:
Ø posiada  obywatelstwo polskie
Ø ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  publicznych
Ø nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za  przestępstwa karne skarbowe
Ø ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej  3-letnią praktykę   w księgowości.

Podstawa – Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

WYMAGANIA:

Ø doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki  budżetowej ze wskazaniem na wojskową jednostkę budżetową
Ø bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o zamówieniach publicznych
Ø znajomość przepisów około ustawowych oraz branżowych.

Oferty osób przystępujących do naboru na stanowisko głównego księgowego powinny zawierać:
1) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,
4) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności  dokumentów lub za  przestępstwa karne skarbowe
6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia naboru  na stanowisko głównego księgowego.

Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w terminie do dnia  08.11.2007 roku na adres:

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2098
BEMOWO PISKIE
UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1
12 – 230 BIAŁA  PISKA
lub osobiście w Kancelarii Jawnej Jednostki Wojskowej – pokój nr. 101
Wszystkie oferty muszą wpłynąć do dnia 08.11.2007 roku do godz.15.00.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są stawić się  w dniu 09.11.2007r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2098 w Bemowie Piskim pokój nr 112 – celem odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, w wyniku której będzie wyłoniony kandydat na Głównego Księgowego.
Obecność obowiązkowa.

 

           
 

 
Drukuj | Wyślij znajomym | 2007-10-30 11:31 | Agnieszka Górecka

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24