Dziś jest
PL EN DE UK LT

Raport o stanie Gminy Orzysz za 2019 rok - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska

Raport o stanie Gminy Orzysz za 2019 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację planów, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.
Pliki do pobrania:

http://www.bip.orzysz.pl/index.php?k=9

Debata nad raportem o stanie Gminy Orzysz za 2019 rok, nastąpi podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Orzyszu, która odbędzie się 30 czerwca 2020 r.

Głos Mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie Gminy, Mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Orzyszu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Przewodnicząca ze względów organizacyjnych może ustalić ograniczenie czasowe. (art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgłoszenie udziału w debacie należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej w Orzyszu (I piętro, p. 117 Urzędu Miejskiego), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek), do godz. 15:30 ( 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym – zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja).

Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności wpływu zgłoszeń przez Przewodniczącą Rady.

Dopuszczalna liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Drukuj | Wyślij znajomym | 2020-06-19 08:06 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too