Dziś jest
PL EN DE UK LT

Projekt „Piski Dobry Start” - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Zdrowie » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Projekt „Piski Dobry Start”

Celem głównym proj. jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 40 os.(24K,16M) zagrożonych ubóstwem i/lub wyklucz. społecznych, w wieku 18-64 lat, w tym 12 os.(7K.5M) długotrwale bezrobotne, uczące się/ pracujące lub zamieszkałe na obszarze woj. warmińsko - mazurskiego w powiecie piskim poprzez indywidualne i kompleksowe wsparcie aktywności społeczno-zawodowej.

Projekt „Piski Dobry Start” – numer projektu - RPWM.11.01.01-28-0148/18

Lider: Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Kolejowa 5 lok.3

Cel główny projektu:
Celem głównym proj. jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 40 os.(24K,16M) zagrożonych ubóstwem i/lub wyklucz. społecznych, w wieku 18-64 lat, w tym 12 os.(7K.5M) długotrwale bezrobotne, uczące się/ pracujące lub zamieszkałe na obszarze woj. warmińsko - mazurskiego w powiecie piskim poprzez indywidualne i kompleksowe wsparcie aktywności społeczno-zawodowej.

Projekt swoimi działaniami obejmie 40 osób (24K,16M) w wieku 18-64 lata mieszkańców powiatu piskiego.
Powiat Piski:
- Gmina Biała Piska, 
- Gmina Orzysz, 
- Gmina Pisz, 
- Gmina Ruciane-Nida

Realizacja: 01.09.2019 – 31.05.2021

Rekrutacja uczestniczek i uczestników:
I tura: wrzesień – październik 2019 – 20 osób
II tura: lipiec  -  sierpień 2020  – 20 osób
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do biura projektu. Formularz dostępny na stronie internetowej www.kobietanaplus.pl/pds i w biurze projektu ( adres i dane kontaktowe poniżej)

Wartość projektu  :   709 255,00 PLN
Dofinansowanie    :   667 895,00 PLN
Wkład własny       :     41 360,00 PLN
Wkład UE             :   602 866,75 PLN 

W ramach projektu dla uczestniczek i uczestników oferujemy:
    1. Diagnoza potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu (UP) Indywidualny Plan Działania 
    2. Zarządzanie własnym rozwojem osobistym - coaching indywidualny
    3. Fabryka pozytywnego myślenia, rozwoju motywacji i umiejętności wyznaczania celów SMART - warsztaty grupowe
    4. Warsztat zarządzania czasem i sobą w czasie - warsztaty grupowe
    5. Trening komunikacji interpersonalnej - zajęcia grupowe
    6. Poradnictwo zawodowe - zajęcia grupowe
    7. Męski punkt widzenia - warsztaty grupowe zarządzania emocjami dla mężczyzn
    8. Szkoła Wen Do - nauka samoobrony - zajęcia grupowe dla kobiet
    9. Pośrednictwo pracy
    10. Warsztaty wyjazdowe - Praca i rodzina to jest siła!
    11. Szkolenia otwarte 
    12. Staże zawodowe
 
Ponadto oferujemy:
1. Dobrze przygotowaną merytorycznie kadrę. 
2. Zwrot kosztów dojazdu i powrotu do domu.
3. Zwrot kosztów za opiekę na dziećmi i osobami zależnymi.
4. Materiały szkoleniowe.
5. Catering
6. Bezpłatne szkolenia zawodowe.
7. Staże zawodowe i stypendium stażowe.
8. Pośrednictwo w poszukiwaniu zatrudnienia.

Biuro projektu: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13 (obok Centrum Integracji Społecznej)
Kontakt: 
Telefon: 726 802 862
E-mail: otwierajmysienaprace@gmail.com  
Więcej  informacji na stronie www.kobietanaplus.pl/pds
Projekt „Piski Dobry Start” jest realizowany  przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

  1. Formularz zgłoszenia
  2. Ścieżka udziału
Drukuj | Wyślij znajomym | 2019-08-22 10:52 | Łukasz Denkiewicz

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too