Dziś jest
PL EN DE UK LT

Realizacja projektów trwa - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Administracja » Regionalny Program Operacyjny

Realizacja projektów trwa

Trwa realizacja 3 inwestycji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt nr 1-  „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski”

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy orzyskim Muzeum, w tym m.in. : wykonanie mini poligonu- placu zabaw- obiektu sprawności fizycznej wzorowanego na urządzeniach wojskowych; budowa ścieżek dydaktycznych wraz z tablicami informacyjnymi                            i infrastrukturą towarzyszącą; stworzenie repliki transzei wojskowych z okresu I wojny światowej oraz stanowisk pod sprzęt wojskowy; wykonanie murali na ścianach garaży; placu apelowego. Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2018 r. Kwota przewidziana na zrealizowanie zadania wynosi 523.732,07 zł, z czego 434 220,04 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt nr 2- Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz  z infrastrukturą towarzyszącą

Projekt zakłada wytyczenie terenów rekreacyjnych wraz z ich zagospodarowaniem na terenie miasta tj. rozbudowę promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą m. in. budowa placu zabaw, budowa ścieżki

pieszo-rowerowej ,budowę ścieżek parkowych wraz z montażem małej architektury i urządzeń wielofunkcyjnych, budowę skate parku, montaż altany ogrodowej. Ważnym zaznaczenia jest fakt, iż w ramach realizacji tego projektu planuje się zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenia, w tym ok. 54 drzewa i 1300 krzewów i kwiatów. Efektem realizacji będzie zwrócenie się w stronę rzeki Orzyszy, która od teraz będzie główna wizytówka naszego miasta. Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2018 r. Kwota przewidziana na zrealizowanie zadania wynosi 1.109.760,53 zł , z czego 881 953,87 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt nr 3- Orzyski Ratusz - głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu.

Projekt zakłada dokonanie głębokiej termomodernizacji w budynku byłego hotelu Mazury na potrzeby Ratusza, który ma zostać zaadaptowany do celów użyteczności publicznej. W obiekcie docelowo mają znajdować się pomieszczenia Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, biblioteki publicznej oraz innych miejskich jednostek budżetowych. Planowany termin zakończenia prac to koniec października 2018 r. Kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 1 659 477,01 zł.

   
Drukuj | Wyślij znajomym | 2018-05-18 10:20 | Sebastian Kwiatkowski

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too