Dziś jest
PL EN DE UK LT

OGŁOSZENIE - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Administracja » Urząd Miejski

OGŁOSZENIE

przetarg ustny nieograniczony - dz. Nr 24/93, Orzysz, ul. Osiedle Robotnicze 5a (budynek biurowo-handlowy)

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Orzyszu.
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod. 24/93 pow.  zabudowy 167 m ², pow. działki 0,0325 ha  w miejscowości Orzysz, przy ul. Osiedle Robotnicze 5a
2. Opis nieruchomości:
3. Dojazd do nieruchomości drogą gminną utwardzoną.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P 00010874/4
5. Cena wywoławcza nieruchomości: 349.000,00 zł.
6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: „MWU -  tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych”
7. Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku, godz. 14:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Orzyszu.
8. Wadium: 3.000,00 zł.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Orzyszu nr konta  98 1020 4753 0000 0602 0003 9792
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 25 maja 2018 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Spółdzielni Mieszkaniowej w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 3.490,00,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 3.490,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej w Orzyszu.
 
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 10.05.2018 r.
Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej w Orzyszu

Drukuj | Wyślij znajomym | 2018-05-18 09:56 | Iwona Borzymowska

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too