Dziś jest
PL EN DE UK LT

Nie będzie podwyżek cen wody i ścieków - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Administracja » Zakład Usług Komunalnych

Nie będzie podwyżek cen wody i ścieków

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/249/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 16 luty 2017 r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w roku 2017 pozostają na niezmienionym poziomie.   

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki:

1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w złotych Stawka opłaty w zł

1.

Gospodarstwa domowe

1. Cena za dostarczaną wodę za 1m ³

2. Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych odbiorca/miesiąc

4,38

 

5,00

2.

Pozostali odbiorcy oraz woda na cele poż.

1. Cena za dostarczaną wodę za 1m ³

2. Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych odbiorca/miesiąc

4,38

 

5,00

 

2. Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w złotych

1.

Gospodarstwa domowe

1. Cena za odprowadzone ścieki bytowe za 1m³

6,03

2.

Pozostali odbiorcy usług

1. Cena za odprowadzenie ścieków w tym ścieków komunalnych za 1m³

10,27

3.

Grupa 3

1. Cena za odprowadzenie ścieków wód zanieczyszczonych z terenów utwardzonych, dachów tzw. wód opadowych odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej za 1m³

10,27

 

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Drukuj | Wyślij znajomym | 2017-03-24 20:33 | Magdalena Chojnowska

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too