Dziś jest
PL EN DE UK LT

Rekrutacja do przedszkola 2014 - procedury - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu » Przedszkole Miejskie "Niezapominajka" w Orzyszu
reklama

Rekrutacja do przedszkola 2014 - procedury

Nabór do Przedszkola Miejskiego ,,Niezapominajka” w Orzyszu na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się na podstawie tymczasowej procedury.


Kolejność i kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego ,,Niezapominajka” w Orzyszu na rok szkolny 2014/2015.

KROK 1

Do przedszkola przyjmowane są wszystkie chętne dzieci mieszkańców  gminy Orzysz. Należy pamiętać, że dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a obowiązkiem gminy jest zapewnienie mu miejsca w placówce na terenie danej gminy.


Gdy wszystkie dzieci znajdą miejsce w przedszkolu i nie ma więcej wolnych miejsc - postępowanie rekrutacyjne jest zakończone.
Gdy zabraknie miejsc dla wszystkich dzieci  z  naszej gminy – rozpoczyna się I etap rekrutacji ( ma zastosowanie krok 2)

KROK 2

Przeprowadzony zostaje I etap rekrutacji. Brane   pod  uwagę poniższe kryteria, tj. przyznanie punktów dzieciom, które:

  1. pochodzą z rodziny wielodzietnej (tj. w której wychowuje się 3. lub więcej dzieci);
  2. są niepełnosprawne;
  3. jedno z ich rodziców jest niepełnosprawne;
  4. oboje rodzice są niepełnosprawni;
  5. ich rodzeństwo jest niepełnosprawne;
  6. są wychowywane przez samotnych rodziców (tj.  przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
  7. objęte pieczą zastępczą.

WAŻNE!
Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość i będą brane łącznie pod uwagę.


Gdy wszystkie dzieci, spełniające ww. kryteria znajdą miejsce w przedszkolu i nie ma więcej wolnych miejsc - postępowanie rekrutacyjne jest zakończone.
Gdy zabraknie miejsc dla wszystkich dzieci z naszej gminy, spełniających ww. kryteria, w tym gdy są dzieci, które otrzymały równorzędne wyniki w I etapie rekrutacji – ma zastosowanie  krok.

KROK 3

Przeprowadzony zostanie II etap rekrutacji. W naborze na rok szkolny 2014/2015  brane są pod uwagę dodatkowe kryteria  - nie więcej niż 6  - ustalone przez dyrektora placówki w porozumieniu z burmistrzem.


Jeżeli po przeprowadzeniu II etapu rekrutacji są jeszcze wolne miejsca w przedszkolu – zastosowanie ma krok 4.
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 dziecko 5-letnie zamieszkałe na obszarze  gminy nie zostało przyjęte do  przedszkola, dyrektor  informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola burmistrza. Burmistrz jest obowiązany w tej sytuacji pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego w ten sposób przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka.

KROK 4

Jeżeli po zapewnieniu miejsc wszystkim chętnym dzieciom mieszkańców  gminy Orzysz, nadal są wolne miejsca w przedszkolu, przeprowadza się rekrutację wobec dzieci zamieszkałych poza obszarem  gminy, stosując odpowiednio kroki 1, 2, 3.


Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji wobec dzieci spoza  gminy Orzysz przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami – obowiązuje  krok 5.

KROK 5

Przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne, które powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2014 roku. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio kroki 1, 2, 3.

Podstawa prawna: 

Drukuj | Wyślij znajomym | 2014-03-07 15:07 | Bożena Stankiewicz

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24