Dziś jest
PL EN DE UK LT

Zaproszenie do udziału w konsultacjach - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Informator » Informacje i wydarzenia
reklama

Ostrzeżenie!

Szanowni Państwo informujemy, że w ostatnich dniach na terenie naszej gminy doszło do licznych kradzieży w prywatnych mieszkaniach. Uczulamy, by dla własnego bezpieczeństwa nie otwierać drzwi osobom nieznanym czy bez wcześniejszej komunikacji, co niestety zdarza się często.
BY NIE ZOSTAĆ KOLEJNĄ OFIARĄ ZŁODZIEJA, prosimy o nie lekceważenie zaistniałych sytuacji.

Drukuj | Wyślij znajomym | 2016-10-14 14:43 | Jadwiga Gryncewicz

W gościnnych progach u Seniorów

Otwarcie "Senior Caffe" - klubu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Orzyszu miało miejsce w dniu 11 października w jednym z 3 pawilonów przy Przedszkolu Miejskim na ul. Wojska Polskiego. Otwarcia dokonała prezes Danuta Wikiera. Swoją obecnością zaszczycili to niezwykłe miejsce: Pan Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, Pan Ryszard Popławski - Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu oraz sekretarz tego stowarzyszenia i licznie zgromadzeni seniorzy. Nowa siedziba będzie stanowić przytulne miejsce dla seniorów z całej gminy, bowiem będą się tu odbywały spotkania szachowe, brydżowe, zajęcia taneczne, gimnastyczne. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania klubu "Senior Caffe".


Drukuj | Wyślij znajomym | 2016-10-12 16:44 | Jadwiga Gryncewicz

Konferencja ,,Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”

W dniu 1 października 2016 roku przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Orzysz w osobach: Pani Danuta Rymuszka, Pani Barbara Szkolarz i Pan Sylwester Giszczak uczestniczyli w konferencji ,,Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”, która odbyła się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem Konferencji była Pani poseł Małgorzata Zwiercan Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. W Konferencji wzięło udział ponad 500 osób reprezentujących Rady Seniorów z całej Polski.

Wśród zaproszonych gości byli Joachim Brudziński - Wicemarszałek Sejmu, Kornel Morawiecki - poseł na Sejm, Marszałek Senior oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Rozwoju. Zabrakło Przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia.
Wśród przeważających tematów pojawiała się problematyka:
1)    Aktywności zawodowej i społecznej osób starszych;
2)    Roli seniorów w lokalnej polityce międzypokoleniowej;
3)    Samorządowa pomoc społeczna wobec ludzi starszych;
4)    Potrzeby zdrowotne ludzi starszych;
5)    Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie.

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny ,,Gminne rady seniorów a władza samorządowa – aktualny stan, wyzwania, perspektywy, oczekiwania”.
Jak zawsze do największej wymiany poglądów i zawierania nowych znajomości dochodziło podczas przerw w obradach w korytarzach sejmowych.
Po zakończeniu obrad uczestnicy Konferencji zwiedzali Sejm, a przy wspólnym posiłku dalej dyskutowali o problemach ludzi starszych.

Sylwester Giszczak
Drukuj | Wyślij znajomym | 2016-10-07 15:22 | Jadwiga Gryncewicz

Inauguracja II Kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 2016 – 2019

Uroczystość miała miejsce 3 października 2016r. o godz. 12.00 w Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W inauguracji wzięło udział 16 delegatów z województwa warmińsko – mazurskiego, zakwalifikowanych przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Gmina Orzysz reprezentowana była przez Barbarę Szkolarz, Sylwestra Giszczaka oraz Danutę Rymuszka – Przewodniczącą Rady Seniorów.

Po przywitaniu gości i delegatów OPS przez Przewodniczącą OPS I kadencji Panią Krystynę Lewkowicz, uroczystego otwarcia II sesji OPS dokonała Prezydent m.st. Warszawy prof. Hanna Gronkiewicz – Waltz. Następnie głos zabrała Premier Ewa Kopacz, która poruszyła temat polityki senioralnej dotyczącej stałego finansowania rehabilitacji, utworzenia Narodowego Programu dla Seniorów, korzystania z porad specjalistów, rekompensat potrzeb seniorów w postaci bonów refundacyjnych. Pani Premier zaznaczyła, że wszystkie powyższe zagadnienia składane są w postaci wniosków do Komisji Parlamentarnych. Poszczególni prelegenci przybliżyli tematykę praw osób starszych w społeczeństwie obywatelskim, sytuację seniorów w badaniach Najwyższej Izby Kontroli oraz aktywności społecznej osób starszych. Następnie poruszono temat sytuacji materialnej i dochodowej emerytów i rencistów, dyskutowano o monitoringu programu „Bezpłatne leki dla 75+” oraz dylematach polityki senioralnej. Zwrócono uwagę na politykę międzypokoleniową oraz na warunki bytowe i dostęp do służby zdrowia seniorów 80+ zamieszkujących tereny wiejskie. Dużą rolę w tej kwestii mają do spełnienia Samorządy Gminne, Rady Sołeckie.

Po złożeniu ślubowania delegatów OPS podjęto Uchwałę sesji plenarnej w sprawie przyjęcia Sprawozdania za I kadencję OPS oraz uchwalono Regulamin Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na II kadencję. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i członków Prezydium OPS II kadencji. Na II kadencję na stanowisko Przewodniczącej OPS, zdecydowaną większością głosów wybrano Panią Krystynę Lewkowicz.

 

Barbara Szkolarz

 

 


 

 

Drukuj | Wyślij znajomym | 2016-10-06 20:51 | Jadwiga Gryncewicz

Nawałnica w Orzyszu w dniu 11 lipca 2016 roku – Konferencja podsumowujaca

W dniu 14 września br. odbyła się konferencja pn. „Nawałnica w Orzyszu w dniu 11.07.2016r.”. Konferencja miała na celu podsumowanie zdarzenia jakie miało miejsce na terenie naszej Gminy oraz ocenę stopnia przygotowania służb na wypadek takiego zdarzenia. Przedstawiono informację z działań stanowiska ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Orzyszu, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Orzysz, Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz działania służb pomocy społecznej. Komisja ds. ustalania strat i szacowania szkód przedstawiła rozmiar poniesionych strat w mieniu gminnym, mieszkalnym prywatnym oraz straty w rolnictwie.


Rozmiar strat

Ostateczne szacunki wykazały, że w mieniu gminnym straty wyniosły ponad 1,4 mln zł, w rolnictwie ponad 1,2 mln zł, zaś w budynkach mieszkalnych prywatnych blisko 70 tys. zł. Szacunkom nie poddano szkód powstałych w budynkach gospodarczych, firmach, u przedsiębiorców. Obecny na konferencji Nadleśniczy Nadleśnictwa Drygały przedstawił ogrom strat w drzewostanie lasów. Zaapelował o respektowanie zarządzonego zakazu wstępu do lasów. Podkreślił, że jest to niezwykle ważne ze względów bezpieczeństwa. Stan lasów po nawałnicy, przed uporządkowaniem przez służby leśne, stanowi poważne zagrożenie dla wkraczających na ten obszar. Zaproszony na konferencję Pan Krzysztof Kuriata- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Olsztynie wraz z Panem Tomaszem Bąk Inspektorem tegoż wydziału przedstawili zasady udzielania pomocy państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Gmina Orzysz – 2 miesiące po nawałnicy

Sekretarz Gminy Monika Łępicka-Gij przedstawiła sytuację w Gminie po upływie dwóch miesięcy po nawałnicy. Jeszcze wiele budynków czeka na remonty ze względu na brak środków z odszkodowania z ubezpieczenia. Nadal trwają prace porządkowe w odleglejszych i mniej dostępnych miejscach.

Wnioski i rekomendacje

Burmistrz Orzysza Pan Zbigniew Włodkowski dokonał podsumowania i przedstawił wnioski z perspektywy czasu. Przedstawiciele Wojewody, państwowej straży zgodnie pogratulowali Burmistrzowi sprawności w działaniu gminnych służ, a w szczególności strażaków ochotników w obliczu kryzysu. Zebrani zgodnie wskazali, że posiadanie właściwych i jasnych procedur  usprawnia działania, ale skuteczność i sprawność tych działań możliwa jest tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi.

Sprawne i szybkie działanie Strażaków, poświęcenie przez nich własnego czasu dla ratowania życia, zdrowia i mienia, pełne zaangażowanie pracowników wszystkich jednostek samorządowych oraz mieszkańców w usuwanie skutków tej nawałnicy utwierdza nas
w przekonaniu, że w trudnych chwilach potrafimy działać sprawnie i skutecznie.

Podsumowanie konferencji było okazją do wręczenia pamiątkowych podziękowań. Burmistrz przekazał podziękowania:

1. Mariusz Semenowicz- OSP Orzysz

2. Robert Włodkowski- OSP Drozdowo-Zastrużne

3. Agnieszka Dąbrowska- Mróz- OSP Ogródek

4. Piotr Chorąży- OSP Cierzpięty

5. Robert Kalus- OSP Okartowo

6. Stanisław Król- OSP Nowe Guty

7. Damian Jakubczyk - OSP Chmielewo

8. Czesław Wysk- OSP Góra

9. Tomasz Żmuda- OSP Dąbrówka

10. st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kroszkiewicz- Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

11. Artur Chojecki- Wojewoda Warmińsko- Mazurski

12. Krzysztof Kuriata- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW Olsztyn

13. Tomasz Bąk- Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW Olsztyn

14. Agnieszka Cąkała- Naczelnik Wydziału Inwestycji, przewodnicząca Komisji ds. szacowania szkód

15. Joanna Koronkiewicz- Inspektor UM Orzysz, Z-ca przewodniczącego komisji ds. szacowania szkód

16. Katarzyna Owczarek- Inspektor UM Orzysz, członek komisji ds. szacowania szkód

17. Patrycja Ostrowska- Inspektor UM Orzysz, członek komisji ds. szacowania szkód

18. Krystyna Chludzińska- Inspektor UM Orzysz, członek komisji ds. szacowania szkód

19. Lucyna Gajdulewicz- Inspektor UM Orzysz, członek komisji ds. szacowania szkód

20. Katarzyna Sawa-Całka- pracownik MOPS,  członek komisji ds. szacowania szkód

21. Marian Leśkiewicz- Inspektor nadzoru budowlanego UM Orzysz, członek komisji ds. szacowania szkód

22. Marian Gajdulewicz- Inspektor UM Orzysz, członek komisji ds. szacowania szkód

23. Izabela Jaźwińska- Inspektor UM Orzysz ds. zarządzania kryzysowego

24. Dariusz Smakosz- pracownik ZEC Orzysz, członek komisji ds. szacowania szkód

25. Małgorzata Chwojnicka- pracownik PZDR w Piszu

26. Dorota Szymanowska- pracownik PZDR w Piszu

27. Leszek Marek Gryciuk- Zastępca Burmistrza Orzysza

28. Jolanta Rakowska- Dyrektor MOPS w Orzyszu

29. Grzegorz Sobotka- Prezes Spółki ZUK w Orzyszu

30. Andrzej Knyżewski- Kierownik PZDR w Piszu

 

 

 

   
Drukuj | Wyślij znajomym | 2016-09-15 10:13 | Jadwiga Gryncewicz

Wybiła godzina „W”

Punktualnie o godzinie 17:00, w 72 rocznicę największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, w całej Polsce zawyły syreny alarmowe. Również w Orzyszu zebrani przy Pomniku „1920” złożyli hołd powstańcom zatrzymując się na chwilę, aby minutą ciszy upamiętnić uczestników Powstania Warszawskiego.

W obecności pocztów Sztandarowych oraz Kompanii Honorowej 15 Mazurskiego Batalionu Saperów, nastąpiło uroczyste odegranie Hymnu Państwowego. Zostały również wygłoszone okolicznościowe przemówienia przez zastępcę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego płk. Piotra Bieńka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Orzyszu Adama Myka. Odczytany został Apel Pamięci z okazji 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i zabrzmiała Salwa Honorowa. Uroczystości zakończono złożeniem kwiatów przez zaproszone delegacje.

Po zakończeniu uroczystości  zebrani goście i mieszkańcy udali się do Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej, gdzie od  1 do 31 sierpnia b.r. można oglądać wystawę "Dni Powstania – Warszawa 1944” przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie we współpracy z OBEP IPN w Gdańsku oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Wspomniana ekspozycja prezentuje kolejne dni tego zrywu zaplanowanego na kilka dni, a trwającego ponad dwa miesiące. Powstanie zakończyło się bowiem 2 października 1944r.  Po 63 dniach heroicznej i samotnej walki powstańców z wojskami niemieckimi, przedstawiciele Komendy Głównej AK podpisali w kwaterze SS-Obergruppenfuehrera Ericha von dem Bacha w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

 

Dziś idę walczyć - Mamo!
Dziś idę walczyć - Mamo!
Może nie wrócę więcej,
Może mi przyjdzie polec tak samo
Jak, tyle, tyle tysięcy

Poległo polskich żołnierzy
Za Wolność naszą i sprawę,
Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę
I w świętość naszej sprawy

Dziś idę walczyć - Mamo kochana,
Nie płacz, nie trzeba, ciesz się, jak ja,
Serce mam w piersi rozkołatane,
Serce mi dziś tak cudnie gra.

To jest tak strasznie dobrze mieć Stena w ręku
I śmiać się śmierci prosto w twarz,
A potem zmierzyć - i prać - bez lęku
Za kraj! Za honor nasz!

Dziś idę walczyć - Mamo!

Józef Szczepański "Ziutek" (1922-1944)

 

Fot. chor. Wiesław Wojciechowski

 

 
Drukuj | Wyślij znajomym | 2016-08-02 15:43 | Jadwiga Gryncewicz

Za nami kolejna impreza senioralna

W sobotę 4 czerwca przy Szkole Podstawowej w Orzyszu odbyła się I Senioriada Międzypokoleniowa, której głównym organizatorem była Rada Seniorów Gminy Orzysz, Burmistrz Orzysza, MOSiR w Orzyszu, Dom Kultury w Orzyszu oraz Fundacja „Ratujmy życie” z Ełku.

Było to sportowe wydarzenie, które skupiło w jednym czasie i miejscu środowisko senioralne Gminy Orzysz. Na program składała się wspólna rozgrzewka sportowa, międzypokoleniowy blok sportowy (slalom sprawnościowy, rzut piłką do kosza, zbijanie kręgli, strzały do bramki, ringo), mierzenie ciśnienia krwi, nauka i pokaz pierwszej pomocy. Podczas trzygodzinnych zmagań, w świetnych i bojowych nastrojach, seniorzy zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejętności fizycznych oraz nieposkromioną aktywność. Specjalną nagrodę – Puchar ufundowany przez Burmistrza Orzysza dla najaktywniejszego Seniora otrzymał Mieczysław Zych. Wszyscy bierzmy z nich przykład, niech będą dla nas wzorem do naśladowania. Całość imprezy poprowadził Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Marcin Smakosz.
Wszystkim zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy, a w szczególności głównemu sponsorowi, który zapewnił słodkości - Pani Elżbiecie Mroczkowskiej z Piekarni Mroczkowski w Orzyszu.
 
Drukuj | Wyślij znajomym | 2016-06-07 16:26 | Jadwiga Gryncewicz

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Komendant Komisariatu Policji w Orzyszu zaprasza mieszkańców miasta i gminy Orzysz na konsultacje społeczne, dotyczące stanu bezpieczeństwa na naszym terenie, które odbędą się w dniu 17 lutego 2016r. o godz. 16:00 w sali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Państwa opinie i wskazówki będą niezbędne w opracowaniu projektu "Gminnej mapy zagrożenia bezpieczeństwa".
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
Drukuj | Wyślij znajomym | 2016-02-12 10:24 | Jadwiga Gryncewicz

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24