Dziś jest
PL EN DE UK LT

Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska

Wiadomości archiwalne

Powrót do archiwum

Posiedzenie Komisji

Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji oraz Komisji Gospodarczo-Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 r. (środa) o godzinie 12.30 w sali nr 113 (sala narad) Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.
2019-08-16 13:54:00+02
więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji odbędzie się 21 sierpnia 2019 r. (środa) o godzinie 12.00 w sali nr 113 (sala narad) Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
2019-08-16 13:53:00+02
więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu

Posiedzenie odbędzie się 14 sierpnia 2019 r. (środa) o godzinie 13.00 w sali nr 113 (sala narad) Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
2019-08-09 13:30:00+02
więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 07 sierpnia 2019 r. (środa) o godzinie 14.00 w sali nr 113 (sala narad) Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
2019-08-05 15:31:00+02
więcej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

odbędzie się 19 czerwca 2019 r. (środa) o godz.14:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.
2019-06-14 15:00:00+02
więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego

17 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.
2019-04-11 16:17:00+02
więcej

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu

11 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.
2019-04-05 10:25:00+02
więcej

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji

odbędzie się 03 kwietnia 2019 r. godz. 11:00.
2019-03-29 13:34:00+01
więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w

20 lutego 2019 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.
2019-02-15 14:03:00+01
więcej

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji

13 lutego 2019 r. godz. 13:00 w sali 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.
2019-02-08 15:11:00+01
więcej

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu

06 lutego 2019 r. godz. 13:00 w sali 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.
2019-02-01 15:40:00+01
więcej

Wspólne posiedzenie

Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, Rady Miejskiej w Orzyszu, odbędzie się 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz.1300 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.
2019-01-18 16:02:00+01
więcej


Termin obrad LV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na LV Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu, która odbędzie się 29 sierpnia (środa) 2018 roku o godzinie 13.00 w sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu rozpatrywanych i podejmowanych na posiedzeniu sesji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.orzysz.pl/index.php?wiad=8106
2018-08-23 15:04:00+02
więcej

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

2018-06-01 10:08:00+02
więcej

KWIECIEŃ W RADZIE MIEJSKIEJ

2018-05-11 08:35:00+02
więcej

Zaproszenie na spotkanie

2018-04-12 14:35:00+02
więcej

PRACA RADY MIEJSKIEJ W LUTYM

W lutym Stałe Komisje Rady Miejskiej w Orzyszu odbywały samodzielne posiedzenia. 14 lutego 2018 r. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy pochyliła się nad promocją Gminy pod kontem planów i założeń na 2018 r. 21 lutego odbyły się posiedzenia dwóch komisji. Jako pierwsi członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wspólnie z Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim spotkali się z administratorami budynków celem wypracowania planu działań edukacyjnych w zakresie utrzymania czystości po czworonogach. Następnie Komisja Gospodarczo – Finansowa, Inwestycji oraz Porządku Publicznego podjęła temat funkcjonowania świetlic wiejskich i szkolnych w kwestii wykorzystania i kosztów utrzymania. Natomiast w czwartek 22 lutego Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2017 ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. W ostatnim tygodniu miesiąca, w środę, odbyło się 49 posiedzenie Rady Miejskiej w Orzyszu.
2018-03-07 13:25:00+01
więcej

KOLEJNY MIESIĄC W RADZIE MIEJSKIEJ

W grudniu Stałe Komisje Rady Miejskiej odbyły wspólne posiedzenie i Radni analizowali projekty budżetu gminy na 2018 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2018 – 2026 oraz ustalili plan pracy na następny rok. 28 grudnia 2017 r. w Hali Widowiskowo Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu odbyła się XLVII sesja. Wśród gości zaproszonych obecny był Wojciech Ogłuszka Prezes Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku, który przedstawił najistotniejsze informacje oraz odpowiadał na pytania w kwestii nowych regulacji prawnych selektywnego zbierania odpadów. Zasadniczym tematem obrad było podjęcie budżetu na 2018 rok.
2018-01-19 14:31:00+01
więcej

Spotkania Rady Miejskiej w listopadzie

W tym miesiącu Stałe Komisje Rady Miejskiej w Orzyszu odbyły wspólne posiedzenie. Tematem przewodnim spotkania było opiniowanie projektów stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. Poza tym, Radni opiniowali także projekty uchwał, które zostały podjęte na XLVI Sesji. Natomiast obrady sesji, standardowo, odbyły się w ostatnią środę miesiąca. Radni pochylili się nad stawkami opłat i podatków, które miałyby obowiązywać w przyszłym roku. Stawki podatków i opłat na 2018 rok nie zmieniły się, a więc będą obowiązywały na poziomie z 2017 roku.
2017-12-12 15:11:00+01
więcej

_

2017-12-27 08:15:00+01
więcej

Wrzesień w Radzie Miejskiej w Orzyszu

W minionym miesiącu Stałe Komisje Rady Miejskiej w Orzyszu odbyły wspólne posiedzenie. Radni wspólnie z zaproszonymi gośćmi omawiali funkcjonowanie świetlic i boisk wiejskich. Opiniowali projekty uchwał, które zostały przyjęte na XLIV Sesji. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę przebiegu wykonania budżetu gminy Orzysz wraz z kształtowaniem się wieloletniej prognozy finansowej i wykonaniem planu finansowego za pierwsze półrocze 2017roku. Komisja nie wydała zaleceń pokontrolnych. Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu zwyczajowo odbyła się w ostatnią środę miesiąca.
2017-10-13 13:30:00+02
więcej

_

2017-09-21 10:30:00+02
więcej


Sesja absolutoryjna

2017-07-06 10:04:00+02
więcej

SESJE RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

Rada Miejska zgodnie z zapisem art 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym poza planowymi posiedzeniami sesji może odbywać posiedzenia w innym terminie. Odbywa się to na wniosek m. in. Burmistrza, w celu podjęcia uchwał ważnych z punktu widzenia danej jednostki samorządu terytorialnego. Z takim wnioskiem Burmistrz Orzysza zwrócił się do Przewodniczącego Rady w kwietniu i maju.
2017-05-26 12:27:00+02
więcej

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu

29 marca 2017 r., jak co miesiąc, odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej w Orzyszu.
2017-03-31 15:59:00+02
więcej

Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu

W dniu 16 lutego b.r. odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu.
2017-02-23 13:10:00+01
więcej


KOLEJNE POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

USTALONE PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2017 ROK
2016-12-02 18:06:00+01
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »
..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too