Dziś jest
PL EN DE UK LT

Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska

Wiadomości archiwalne

Powrót do archiwum

Bal Samorządowca

2016-04-20 11:23:00+02
więcej

Debata o sytuacji rolnictwa w Gminie Orzysz

10 lutego 2016 r. (środa) o godz.12:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, zasadniczym tematem spotkania będzie przygotowanie debaty o sytuacji rolnictwa w Gminie Orzysz.
2016-02-01 08:47:00+01
więcej

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Orzyszu

Dnia 09.09.2015r. o godz 15.00 w hali MOSiR w Orzyszu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Głównym tematem sesji będzie zakup Hotelu Mazury przez Gminę Orzysz. Radni podejmą decyzję o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego w kwocie 960 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu hotelu Mazury. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji.
2015-09-08 16:05:00+02
więcej

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszu organizuje szkolenia dla rolników z terenu gminy Orzysz na temat "Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i ONW na lata 2015". Szkolenie odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu dnia 10.03.2015 r. o godz. 10:00.
2015-03-05 11:29:00+01
więcej

Msza pożegnalna

Msza pożegnalna Mariusza Kaczorowskiego odbędzie się 3 marca 2015 r. o godz. 14-tej w Kościele Parafialnym pw Matki Bożej Szkaplerznej.
2015-03-02 18:22:00+01
więcej

Informacja

2015-02-25 11:41:00+01
więcej

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ – 25 kwietnia 2012

Problemy dnia codziennego mieszkańców przejawiają się w składanych wnioskach i zapytaniach na początku sesji. Drogi, a właściwie ich stan są sztandarowym tematem podczas zebrań i spotkań z władzami samorządowymi. Nic dziwnego, bowiem zdecydowana ilość dróg gminnych i co czwarty kilometr dróg powiatowych to drogi o nawierzchni gruntowej. Zachowanie dostatecznej przejezdności wymaga wiele zabiegów w ciągu roku kalendarzowego.
2012-05-28 15:22:00+02
więcej

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ – 28 marca 2012.

Pierwsza wiosenna sesja Rady Miejskiej w Orzyszu przebiegała w słonecznej oprawie za oknem i nic nie wskazywało, że atmosferę na sali obrad zakłóci „burza”, jaka rozpętała się przy omawianiu jednego z projektów uchwał.
2012-04-02 12:10:00+02
więcej

XVI- XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29 grudnia 2011r.

O BUDŻECIE NA 2012 r. W GMINIE ORZYSZ
2012-01-05 09:02:00+01
więcej

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ – 30 listopada 2011 r.

Interpelacje radnych są stałym elementem porządku dziennego każdej Sesji RM.
2011-12-07 14:25:00+01
więcej

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ – 26 października 2011 r.

Interpelacje składane przez radnych do burmistrza są jedną z form kontrolnych uprawnień rady względem organu wykonawczego. Ostatnimi czasy interpelacje zawierały uchybienia formalne, dlatego nieodzownym było przypomnienie podstawowych zasad wynikających z definicji zawartej w Statucie Gminy. Przede wszystkim „interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze”.
2011-11-04 15:01:00+01
więcej

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ – 31 sierpnia 2011 r.

Senator RP Pan Marek Konopka, swoją osobą zaszczycił obrady XI Sesji RM. Jego obecność była związana z uroczystością wręczenia medali KEN dla zasłużonych nauczycieli naszej Gminy. Medalami udekorowane zostały Panie: Teresa Podkidacz, Wisława Chrzanowska, Jolanta Jewtuch oraz Pan Marek Dancewicz. Uzasadnienia do decyzji Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall, odczytała Z-ca Burmistrza Pani E. Polkowska Krupa. Imponujące osiągnięcia odznaczonych nauczycieli niech będą inspiracją dla wszystkich, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie młodych pokoleń.
2011-09-13 08:27:00+02
więcej

Uwaga –ważna rocznica!

Szanowni Państwo! 1 września 2011 roku przypada kolejna-72 rocznica wybuchu II wojny światowej.
2011-08-30 07:50:00+02
więcej

Zaproszenie dla mieszkańców

W dniu 1 sierpnia 2011r. o godzinie 17.00 pod "pomnikiem 1920" Radni Klubu "Samorząd" zapalą znicz w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego 1944r. Na uroczystość upamiętniającą tę chlubną kartę historii Polski zapraszają mieszkańców Gminy Radni Klubu "Samorząd".
2011-08-01 08:39:00+02
więcej

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ – 29 czerwca 2011 r.

Chcąc podkreślić znaczenie lasów na ziemskim globie, Rada Miejska w Orzyszu wyszła z inicjatywą wprowadzenia na czerwcową sesję informacji o lasach. Temat nieprzypadkowy, ponieważ rok 2011 jest ogłoszony „Międzynarodowym Rokiem Lasów”. Ponadto uważam, że gmina, której 40 % obszaru jest zalesiona, winna propagować wiedzę o gospodarce leśnej, ochronie środowiskowej w lasach i kulturze związanej z czerpaniem dóbr leśnych. Od początku zainicjowania tematu, w jego realizację aktywnie włączyła się Nadleśniczy z Nadleśnictwa Giżycko – Pani Grażyna Czalej – Gawrycka.
2011-07-05 13:30:00+02
więcej

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ – 25 maja 2011 r.

Początek sesji okazał się bardo atrakcyjny, bowiem w asyście Burmistrza na salę obrad weszły dziewczęta biorące udział w konkursie Miss Warmii Mazur 2011 i Miss Warmii i Mazur Nastolatek. Po krótkim powitaniu pełnym kurtuazji, przeplatanej sympatyczną dygresją i żartem, dziewczęta rozdały obecnym na Sali widokówki z własnoręcznymi autografami. Wspólne zdjęcie i życzenia sukcesów zakończyły tę niespodziewaną wizytę.
2011-05-31 14:25:00+02
więcej


VI SESJA RADY MIEJSKIEJ – 31 marca 2011 r.

Tematyka VI Sesji zgromadziła na Sali obrad wielu zainteresowanych. Licznie reprezentowany był niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Orzyszu przez lekarzy i pielęgniarki, zainteresowanych przekształceniem Ośrodka Zdrowia. Przybyli również przedstawiciele firm przewozowych, uczestniczących w transporcie nieczystości stałych i płynnych do punktów ich składowania i oczyszczania.
2011-04-05 09:19:00+02
więcej

V SESJA RADY MIEJSKIEJ - 23 lutego 2011r.

Już w styczniu tego roku znane były przesłanki o nadchodzących trudnościach finansowych w niektórych jednostkach organizacyjnych gminy. Z tego powodu Rada zdecydowała, że na Sesji lutowej odbędzie się debata na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia, Administracji Budynków Komunalnych i Zakładu Robót Publicznych.
2011-03-03 08:48:00+01
więcej

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ – 26 stycznia 2010 r.

Po powitaniu obecnych na Sali, stwierdzeniu quorum, i otwarciu IV Sesji RM, dokonał się ostatni akord pożegnania Pani Elżbiety Adamskiej, odchodzącej na emeryturę. Świadczy to, że była pracownikiem wyjątkowo ważnym dla całego samorządu. Panią Elżbietę pożegnali wcześniej Radni poprzedniej i obecnej kadencji i pracownicy Urzędu. Dzisiaj, w imieniu całej lokalnej społeczności, podziękowania i życzenia złożył Burmistrz Pan T. J. Sulima, Radni, Sołtysi i Radni Powiatowi z Wicestarostą Panem M. Wysockim na czele. Nie zabrakło indywidualnych oznak sympatii i wdzięczności. Na zakończenie tej miłej uroczystości odśpiewaliśmy Pani Elżbiecie gromkie „sto lat”.
2011-02-03 12:47:00+01
więcej

III SESJA RADY MIEJSKIEJ – 29 grudnia 2010

Na wniosek czytelników, obok numeracji cyframi rzymskimi kolejnej sesji, zamieszczane będą daty odbytych sesji. Pozwoli to na ich chronologiczne oznaczenie w czasie trwania obecnej kadencji. Za miejsce, na zorganizowanie ostatniej Sesji roku 2010, wybrałem salę w Domu Św. Rodziny „Caritas”. Od kilku lat sala ta jest świadkiem podejmowania uchwały budżetowej na kolejny rok oraz innych podsumowujących wydarzeń.
2011-01-03 08:12:00+01
więcej

II SESJA RADY MIEJSKIEJ – 6 grudnia 2010

Przewidując wyjątkowe zainteresowanie mieszkańców Gminy przebiegiem Sesji, zwołałem ją w przestronnym pomieszczeniu Kawowym, będącym częścią Sali Widowiskowo – Sportowej. Frekwencja dopisała. Młodzież gimnazjalna, która okazjonalnie korzystała z lekcji demokracji, zająć musiała miejsca stojące. W poprzednim komentarzu do I Sesji wspomniałem o historycznym znaczeniu wydarzeń, których jesteśmy świadkami. Takim epizodem jest z pewnością „zmiana warty” na stanowisku Burmistrza Orzysza. Po 12 latach urzędowania przez Pana Jana Aleszczyka, przyszedł czas na zapisanie swoich kart w historii Orzysza, przez wstępującego na Urząd Burmistrza Pana Tomasza Sulimę.
2010-12-07 13:54:00+01
więcej

I SESJA RADY MIEJSKIEJ – 1 grudnia 2010

Każda Sesja RM ma w sobie coś wyjątkowego, coś co stanowi o jej historycznym znaczeniu. W miarę upływu czasu blednie jej historyczny blask, ponieważ treści z niej wypływające, są zastępowane kolejnymi, aktualizującymi wydarzeniami. Dzisiejsza Sesja zainaugurowała szóstą kadencję samorządową w Gminie Orzysz. Celem było ukonstytuowanie się Rady. Podział na poszczególne funkcje, będzie odzwierciedlał poziom pracy Rady i jej Komisji w całej kadencji.
2010-12-03 09:31:00+01
więcej

LII SESJA RADY MIEJSKIEJ – 10 listopada 2010r.

Ostatnia w V kadencji Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu odbyła się w Domu Św. Rodziny „Caritas”. Po powitaniu obecnych na Sali i otwarciu obrad głos zabrał Wicestarosta M. Wysocki. Podziękował Burmistrzowi i Radnym za bardzo owocny okres ostatnich czterech lat. Dobra wola i chęć porozumienia doprowadziła do wielu wspólnych inwestycji na rzecz Gminy Orzysz i jej mieszkańców.
2010-11-19 10:16:00+01
więcej

LI SESJA RADY MIEJSKIEJ – 27 października 2010r.

Otwarcie Sali Widowiskowo-Sportowej, które miało miejsce 15 października br., nasunęło pomysł dla zorganizowania w tym nowym obiekcie LI Sesji RM w Orzyszu. Za salę obrad posłużyło nam pomieszczenie barowe. Przestronna kubatura, wysoki standard i zapach świeżych farb tworzyły sprzyjającą atmosferę dla spotkania o randze Sesji RM.
2010-11-02 08:19:00+01
więcej

L SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29 września 2010r.

Otwierając L Sesję RM podkreśliłem, że w 20 letniej historii samorządu terytorialnego w Orzyszu, po raz pierwszy doczekaliśmy się tej magicznej liczby odbytych sesji podczas jednej kadencji. Stoi za tym ogrom prac, jakim należało podołać, aby sprostać zadaniom nałożonym na nasz samorząd, oczekiwaniom mieszkańców i wyzwaniom jakie sami sobie narzuciliśmy. Korzystając z gościnności Dyrektor Domu Kultury – Pani Beaty Szymankiewicz, sesję odbyliśmy w Pawilonie Artystycznym.
2010-10-12 13:25:00+02
więcej

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ – 31 sierpnia 2010 r.

Zasadniczym tematem Sesji była informacja o wykonaniu Budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2010 r. Jak ważna jest analiza częściowego wykonania budżetu, niech świadczy fakt, że niezależnie, temat ten był obiektem wnikliwej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Orzyszu oraz przedmiotem debaty wszystkich Komisji Stałych.
2010-09-02 12:12:00+02
więcej

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU - 30 lipca 2010r.

Półmetek wakacji i sezonu turystycznego. Okres urlopowy nie zwalnia władz samorządowych z obowiązków. Stąd, zasadniczym tematem Sesji stanowiła informacja o stopniu realizacji trwających i planowanych inwestycji. Lista ich jest długa. Są inwestycje planowe, jak również czekają nas remonty wcześniej nieprzewidziane, jak choćby odbudowa spalonego budynku mieszkalnego przy ul Ełckiej 6.
2010-08-04 13:58:00+02
więcej

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ – 30 czerwca 2010r.

Miłym akcentem rozpoczynającym Sesję, było wystąpienie Wicestarosty Powiatu Piskiego P. Marka Wysockiego. Z okazji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 20-lecia powstania Samorządu Terytorialnego w Polsce, pogratulował Burmistrzowi, Radnym, Sołtysom i Społeczności lokalnej osiągnięć w dziedzinie rozwoju gminy. Podziękował za owocną współpracę z władzami powiatowymi. Za przykłady podał realizację wspólnych inwestycji jak np. przebudowę drogi Orzysz - Góra - Cierzpięty i przebudowę drogi przez Dziubiele oraz budowę ulic: Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej i 22 Lipca w Orzyszu. Z okazji jubileuszu wręczył Burmistrzowi ozdobny dyplom.
2010-07-01 12:24:00+02
więcej

XLV Sesja Rady Miejskiej - 26 maja 2010r.

XLV Sesję RM Przewodniczący Rady rozpoczął od przypomnienia tragicznych losów powodzian. Granice państw nie stanowią bariery dla żywiołów przyrody. Dlatego łączymy się w przeżywaniu tragedii z wszystkimi narodami europejskimi, których dotknęła powódź. Najbliższy naszemu sercu jest jednak naród Polski, doświadczany ciągle dramatami w skali globalnej...
2010-05-26 20:19:00+02
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · »» · »
..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24